Jak jaderná energie ovlivňuje životní prostředí

Jaderná energie je pravděpodobně nejkontroverznější ze všech dnes dostupných zdrojů energie. Navzdory tomu, že se jedná o vysoce účinnou a ekonomickou techniku ​​ve srovnání s ostatními, a relativně čistou ve srovnání s jinými fosilními palivy, nadále vytváří odmítání mezi společností. Důvodem jsou katastrofální následky, které může v závodě způsobit nehoda, a to buď výbuchem nebo přírodním jevem, jako je zemětřesení. Níže uvádíme, jak jaderná energie ovlivňuje životní prostředí .

Oxid uhličitý

Jedním z argumentů obhajců jaderné energie je to, že jeho výroba v jaderných elektrárnách nezahrnuje emise oxidu uhličitého do atmosféry. I když je pravda, že tento proces je čistší, než je tomu u konvenční tepelné elektrárny, je také pravda, že k extrakci uranu ak jeho přepravě do elektráren existuje spotřeba oxidu uhličitého, která musí být také zohledněna.

Jaderný odpad

Hlavním problémem jaderné energie, spolu se strachem z potenciálních nehod, je to, co dělat s vytvořeným odpadem . Ty mohou vydržet tisíce a tisíce let a udržet si svou radioaktivní sílu, takže musí být bezpečné, uzavřené v tzv. Jaderných hřbitovech, které jsou krátkodobým řešením, ale nikoli konečným řešením, s přihlédnutím k době, která je v současnosti musí být v podzemí a musí být zcela izolovány, dokud nebudou ohrožovat lidi a životní prostředí.

Nehody

I přes relativně málo nehod v jaderných elektrárnách je dopad pouze jedné z těchto událostí skutečnou katastrofou. V kolektivní představivosti je havárie centrální Černobylu, na Ukrajině a poslední z Fukušimy po tsunami, která zpustošila japonské pobřeží v roce 2011. Vystavení lidí, zvířat a rostlin velkému množství záření je fatální. středně a krátkodobě, v závislosti na intenzitě, produkuje nemoci, jako je rakovina a malformace, a je přenášen potravinovým řetězcem, kontaminuje plodiny a zvířata.

Skutečné důsledky jaderné havárie těchto veličin nejsou přesně známy až o několik let později, a proto je možné posoudit veškeré škody vzniklé v životním prostředí. Kromě toho nejsou omezeny na bezprostřední okolí závodu, protože radioaktivní úniky po jaderné havárii mohou cestovat na velké vzdálenosti vzduchem nebo vodou, v závislosti na tom, kde k úniku dojde.

Obava z nehody, i když možnosti jsou díky všem bezpečnostním opatřením velmi nízké, je jednou z hlavních příčin odmítnutí jaderných elektráren, které obvykle vznikají všude tam, kde jsou implantovány. Stejný strach se rozšiřuje na možnost, že velký rozměr útoku nebo přírodní jev, jako je zemětřesení, způsobí také velkou katastrofu.

Vodní chlazení

Vodní chladicí systémy, které se používají k zabránění přehřátí elektráren, také způsobují určité škody na životním prostředí, protože vyžadují velké množství vody z moře nebo řek, které často přepravují vodní faunu. Vrácením této vody do jejího přirozeného prostředí může také dojít ke zvýšení teploty, které poškozuje zvířata a rostliny, které v tomto prostředí žily.

Pozitivní aspekty

Jaderná energie má však také přednosti, které ji činí pro mnohé země tak přitažlivou, a to navzdory nedůvěře, kterou vytvářejí. Je mnohem levnější než jiné zdroje a vytváří velké množství energie a je také nejméně oxidem uhličitým emitovaným do ovzduší během výrobního procesu v elektrárně (překročeno pouze při čištění a na krátkou vzdálenost větrnou energií), Také jaderné elektrárny zabírají ve srovnání s celým povrchem, který potřebuje solární nebo větrné sady, vodní elektrárny nebo některé biomasy jen velmi málo místa.

Debata, několik desetiletí po spuštění první elektrárny, je i nadále přítomna ve společnosti, někdy s větší intenzitou a další s menšími, ale bez definitivního vyřešení.