Jak vypočítat rovnostranný trojúhelník

Podle definice je rovnostranný trojúhelník ten, ve kterém všechny strany mají stejnou délku, to znamená, že všechny strany jsou stejné. Stejně jako v případě jakéhokoli trojúhelníku nebo geometrického tvaru lze pro výpočet obvodu rovnostranného trojúhelníku použít jednoduchý vzorec.

Na druhé straně, aby bylo možné použít standardní vzorec pro určení plochy trojúhelníku, pokud je rovnostranný, budete muset měřit jeho výšku ručně. Pokračujte ve čtení, protože v tomto článku .com vysvětlíme, jak vypočítat rovnostranný trojúhelník .

Postup, jak postupovat:

1

Výpočet obvodu je snadný z rovnostranného trojúhelníku je snadné, stačí přidat délku jeho stran. Ale vzhledem k tomu, že rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejné, můžete to udělat: Strana X 3 = obvod

Příklad:

Máte rovnostranný trojúhelník, jehož délka stran je 5 cm. Pak: 5 X 3 = 15 cm Obvod.

2

Pro výpočet plochy rovnostranného trojúhelníku pomocí obecného vzorce pro oblast trojúhelníků musíte nejprve použít Pythagorův teorém a² + b² = c ²

Podívejte se na trojúhelník v hlavní fotografii tohoto článku a odřízněte jej uprostřed od shora dolů. Co máte? Pravý, dva trojúhelníky obdélníky se základnou každé 2, 5 cm.

Nyní aplikujte Pythagorův teorém a uvidíte, že a² + 2, 5² = 5²

Počítám: a ² + 6.25 = 25 -> a ² = 18.75

Vymazat 2 a spočítat druhou odmocninu 18.75. Zjistíme, že výška rovnostranného trojúhelníku je 4, 33. Obecné pravidlo pro výpočet plochy trojúhelníku je základna * výška / 2.

V našem příkladu: 1/2 (5 * 4, 33) = 10, 82 cm2

3

Pro kontrolu odpovědi použijete speciální vzorec pro oblast rovnostranného trojúhelníku.

A = (s ² * 1, 73) / 4

  • s je délka strany
  • 1.73 je konstantní a v tomto vzorci se vždy používá. To je druhá odmocnina 3, protože rovnostranný trojúhelník má 3 strany.

Proveďte výpočet pomocí našeho příkladu a zkontrolujte, zda jsou výsledky správné.