Jak se jmenuje Jaén

Gentilicios je používán poznat geografický původ osoby, dovolovat poznat město, město nebo zemi od kterého to přijde. Není však vždy snadné určit název určitých regionů, což může způsobit mnoho zmatků a chyb. Pokud se divíte, co je jméno Jaén, v .com vám to vysvětlíme.

Jméno obyvatelů Jaén

Gentilicio Jaén je jaenés nebo Jaén, to může také být psáno gienense nebo giennense, být nejvíce obyčejná forma volat k obyvatelům tohoto města. Jiné jméno kterým oni jsou znáni je Aurigitans, odkazovat se na jméno to město mělo během prvního století zatímco to bylo část římské Říše: Obec Flavio Aurgitano. Toto jméno pokračuje dodnes jako archaický způsob odkazování na toto město.

Původ jména Jaén

Původ jména Jaén má několik hypotéz. První naznačuje, že pochází z latinské vily Gaiena, která by se později vyvinula do Gaien. Další verze říká, že pochází z arabštiny Yaiyan, která vznikla, když muslimové obývali tuto oblast.

To je věřil tomu těch starověkých forem který město Jaena bylo znáno, jeho aktuální jméno je narozeno.