Jaký je význam křížení prstů

Je to jedno z nejběžnějších gest lidí a především dětí a mládeže. Překročení prstů má různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém se nacházíme. Je to gesto, které se stalo populárním a je používáno po celé planetě, ale podle antropologů poukazují na to, že jeho původ je křesťanský, i když o tomto aspektu existují spory. Zjistíme, jaký je význam křížení prstů, abyste pochopili, odkud toto gesto pochází, které používáme tolikrát v každodenním životě. Čtěte dál ... to vás překvapí!

Přejeďte prsty a křesťanství

Gesto křížení prstů má svůj původ v křesťanství, stejně jako mnoho gest a zvyků, které jsme realizovali v západních společnostech. S expanzí křesťanství díky Římské říši byly nové civilizace, které vyplynuly z této invaze, naplněny konotacemi a tradicemi úzce spjatými s náboženskou sférou a dnes máme mnoho zvyklostí, které, pokud je analyzujeme, mají náboženský původ.

Toto je případ křížení prstů, gesto, které je používáno jednomyslně po celém světě ale jehož původ vypadá, že je také v křesťanském symbolu. Ve skutečnosti, když se podíváte pozorně, když uděláte toto gesto, napodobujete kříž a proto se chráníte před zlými energiemi díky síle Krista.

Na počátku křesťanství byl dalším velmi opakujícím se symbolem, který napodoboval Boha, znamení ryby, a proto i křížení prstů vytváří tvar podobný tomuto náboženskému obrazu.

Jiní experti však poukazují na to, že toto gesto pochází z pověry, a proto není spojeno s náboženstvím, jak se věří. Symbol kříže znamená v pohanských podmínkách dokonalou jednotu, a proto v jejím křížení mohly být nalezeny dobří duchové. V tomto případě je symbol také navržen tak, aby přilákal dobré energie a byl tak chráněn před zlými duchy.

Vztah znamení s otroctví

Jiní antropologové také naznačují, že expanze tohoto symbolu po celém světě je způsobena otroctvím. Předpokládá se, že černí otroci, kteří byli odvezeni do Severní Ameriky, konvertovali ke křesťanské víře, a proto, když byli spoutáni nebo byli mučeni, zkřížili prsty, když neměli svobodu křížit se ; tímto způsobem, pouta, mohli vytvořit symbol, který by sloužil jako ochrana.

V tomto případě tedy význam křížení prstů spočívá v tom, že se jedná o náboženskou ochranu v době, kdy neexistuje žádná jiná pomoc k praktikování víry, a proto s tímto gestem můžete vzývat Boha a spoléhat na jeho božskou ochranu.

Gesto dnes

V Evropě se toto gesto stalo zvykem a lidé začali přecházet prsty, aby se chránili před špatnými energiemi a byli chráněni. To stalo se populární ve válce války sto roků protože křesťanští vojáci zkřížili jejich prsty individuálně, ale také chránit jiné lidi před smůlou, od této doby výraz “já budu křížit prsty pro vás” který by byl synonymous \ t modlit se za někoho

Ale jaký je dnes význam křížení prstů ? I když je jeho původ pohanský nebo náboženský, pravdou je, že toto gesto je v současné době používáno v různých situacích, ale ve většině z nich ho využíváme k přilákání štěstí . V tomto smyslu se také používá k tomu, aby se zabránilo smůlu a dosáhl účelu.

V tomto dalším článku vám říkáme, jak přilákat do vašeho života hodně štěstí, a v tomto dalším objevujeme kameny, které přitahují hodně štěstí.