Jaký je rozdíl mezi otevřeným a možným

Existuje mnoho slov, která, i když jsou vyslovována stejně, jsou napsána odlišně; jsou to homofony a je nutné je znát, aby je mohli správně psát. Existuje mnoho párů nebo sad termínů stejné výslovnosti a různých písem, takže vám chceme pomoci v úkolu a vysvětlit, jaký je rozdíl mezi otevřeným a existujícím.

Otevřel jsem

Slovo "open" napsané bez "h" odpovídá různým slovesným tvarům slovesa abrir :

  • 1. osoba jednotného čísla nedokonalé minulosti. Příklad: Když jsem otevřel okno, vstal ze židle.
  • 3. osoba jednotného čísla nedokonalého preterita. Příklad: Správce otevřel dveře pomocí hlavního klíče.

bude mít

Na druhou stranu, když píšeme s „h“ termín „by“, musíme zdůraznit, že je to slovesný návyk, který se obvykle používá jako pomocný:

  • Jednoduchá podmínka, která označuje pravděpodobnost nebo pochybnost. Příklad: Včera bude na večírku asi 50 lidí.
  • 1. osoba singulární sloučeniny podmíněna. Příklad: Kdybyste mi to řekl, přišel bych vás navštívit.
  • 3. osoba singulární sloučeniny podmíněna. Příklad: Juan
  • Slovní perífrasis tvořený "by" měl + infinitiv pro označení povinnosti. Příklad: Měli byste zavolat lékaře, protože nejste v pořádku.