Jaký je rozdíl mezi a mezi

Někdy, když mluvíme nebo píšeme v jiných jazycích, máme pochybnosti o tom, jak říci některé věci, které mají v našem jazyce pouze jeden termín. Například, když řekneme "mezi" v angličtině máme "mezi" a "mezi", takže jaká forma bychom měli používat pokaždé? Proto chceme učinit rychlé a jednoduché vysvětlení, abyste přestali klást otázku, jaký je rozdíl mezi a mezi nimi.

mezi nimi

Termín “mezi” je používán ukázat, že někdo nebo něco je mezi skupinou lidí nebo shlukem elementů: “mezi nimi”.

Příklady:

  • Moje matka je mezi davem. Moje matka je mezi davem.
  • Monster High je populární mezi dětmi. / Monster Highs jsou oblíbené u dětí.

mezi

Použití "mezi" je indikováno tak, že odkazuje na situaci něčeho nebo někoho mezi dvěma - nebo více dobře definovanými věcmi nebo lidmi: "mezi jedním a druhým".

Příklady:

  • Lékárna je mezi pekárnou a obchodem s rybami / Lékárna je mezi pekárnou a rybářem.
  • Musíte si vybrat mezi těmito bundami / Musíte si vybrat mezi všemi těmito bundami.
  • Přivádím tři až pět. Přijedu mezi třemi a pěti.