Jaký je rozdíl mezi otevíráním a otevíráním

Paronymy jsou ta slova, která jsou napsána nebo vyslovena podobným způsobem, ale mají různý význam. V mnoha případech tyto termíny vyvolávají zmatek, jako je to v případě přístupného a cenově dostupného, ​​postoje a schopnosti či otevřenosti a otevřenosti . Mohou znít podobně, ale mohou být použity zaměnitelně? V .com vysvětlíme rozdíl mezi otevíráním a otevíráním .

Otevření a otevření nejsou synonyma

Mnohokrát používáme otevřenost a otevřenost ve stejném kontextu, ale i když jsou tato slova podobná, neznamená to totéž, a pokud chceme mluvit a psát správně, musíme se naučit správný způsob, jak je používat.

Otevření

Termín otevření označuje akt, který začíná nebo zahajuje něco, obvykle setkání, činnost, přehlídku nebo obchod. Například:

"Zahájení této divadelní sezóny bylo úspěšné."

"Dnes odpoledne je otevření obchodu na rohu."

"Za pět minut se shromáždění otevře."

Otevření

Na druhé straně má otevření několik významů:

  • Vztahuje se na fyzickou činnost otevírání nebo otevírání, například: „Abychom mohli instalovat trubku, musíme vytvořit otvor ve zdi“
  • To je také synonymem pro trhliny nebo štěrbiny, například: "Země má velké otevření, že nevíme, kde to pochází"
  • V dohodě, upřímná osoba, se kterou je snadné mluvit, například: "Má velké otevření myšlenky"

Rozdíl mezi otevíráním a otevíráním

Nyní je velmi snadné najít rozdíl mezi otevíráním a otevíráním . Pokud chcete odkazovat na otevření prostoru nebo na začátek aktivity, musíte použít termín otevření, zatímco pokud chcete mluvit o fyzickém otevření něco, musíte použít otevření.