Jaký je rozdíl mezi streamem a streamem

Homonymní slova jsou ta slova, která na ústní úrovni zní stejně, ale mají nepatrné rozdíly v jejich psaní, které jim dávají jiný význam, a proto zvláštní použití v jazyce. To je případ slov, jako je horní a propast, krásné a vlasy nebo proud a proud . Rozlišení je nezbytné, je-li naším cílem mít dobrý pravopis, tak v .com vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi streamem a streamem, který chcete identifikovat a lépe psát.

Stream

Slovo arrollo se odkazuje na přítomnost v první osobě singulární slovesa trample, který znamená běžet přes osobu nebo zvíře s autem nebo projít zákonem nebo normou. Ve více obrazném smyslu, překonat, překonat nebo ovládnout někoho nebo něco. Příklady:

  • "Malý problém s králíkem v dohledu"
  • "S mým soucitem pomůžu komukoliv"
  • "Ráda chodím pomalu, takže na nikoho na silnici nechodím"

Arroyo

Na druhé straně termín proud označuje malý proud vody nebo kanál, kde proudí. To je také používáno definovat přítok kapaliny obecně, být používán obrazně. Některé příklady jeho použití jsou:

  • "Od horka, potok vyschl v létě"
  • "Když jsme se rozloučili, po tvářích mu stékaly slzy."
  • "Budeme procházet proud, dokud nedosáhne svého konce"