Jaké jsou příznaky císařského syndromu?

Při výchově dítěte je velmi důležité mu neustále připomínat, kdo je otec a kdo učí disciplínu doma. Ale co se stane, když tomu dítě nerozumí a je to ten, kdo dává příkazy a všechno kontroluje doma? Toto je typický případ diktátorů dítěte nebo tyranů, chování známé jako císařský syndrom . Pokud se vaše dítě stalo autoritářským a více ovládajícím, než je obvyklé, můžete trpět tímto chováním, takže v .com vysvětlíme, jaké jsou příznaky císařského syndromu, abyste ho mohli objevit.

Postup, jak postupovat:

1

Je důležité ujasnit v rodinné dynamice, kdo jsou rodiče a kdo jsou děti. Když doma tato role není jasná a základní normy a pravidla chování a disciplíny nejsou stanoveny, pak je běžné, že se objevuje tyranské dítě, malé dítě, které ví, jak ovládat a manipulovat s každým kolem něj. vaše přání.

2

Terapeuti odhadli, že existuje několik příčin nebo scénářů, které mohou napomoci rozvoji dítěte se syndromem císaře . Mezi nimi jsou:

 • Velmi tolerantní rodiče, kteří chtějí potěšit svého syna vždy, aby ho učinili šťastným.
 • Absence základních pravidel a disciplíny v domácnosti.
 • Formy výchovy a velmi odlišná disciplína mezi oběma rodiči. Ať už jsou rodiče spolu nebo odděleni, způsob vedení disciplíny a rodičovská kritéria musí být v souladu, jinak se dítě brzy dozví, který rodič může manipulovat.
 • Častější pouze u dětí.

3

Během prvního roku života dítěte je normální, že všichni kolem něj jsou vždy ochotni ho potěšit. Nicméně, od této fáze, rodiče by měli začít stanovit pravidla a pravidla disciplíny tak, aby dítě chápe, že ne všechno může být, jak a kdy si přeje.

Když se dítě začíná rozvíjet, může také vyjádřit svou frustraci, hněv a nepohodlí. Ve věku 5 let už ti nejmenší mluví dokonale, smíchají s ostatními dětmi svůj věk a také se učí ovládat své záchvaty hněvu, ale v případě dětí s císařovým syndromem se tento proces nestane, takže výbuchy Hněv, úzkost a frustrace jsou velmi časté a časté.

Když se rodiče začínají často vzdávat hněvu, aby je ukončili, dítě zjistí, že je vždy možné dostat to, co chce. Pokud tato situace bude pokračovat, dítě se stane tyranem a později problémovým dospívajícím a velmi obtížně se ovládá.

4

Symptomy císařského syndromu se mohou lišit od jednoho dítěte k druhému, existují však podobné chování, které může být více či méně intenzivní v závislosti na věku dítěte. Nalezli jsme tedy následující funkce:

 • Úzkost, frustrace a časté výbuchy hněvu, dokonce i na veřejných místech nebo před ostatními lidmi.
 • Autoritářství, kdy se dítě zeptá na něco, co chce být okamžitě potěšeno, jinak se rozbije hněv. Svou vůli neustále ukládají: dělají, co říkají.
 • Sobectví, je pro ně těžké sdílet své věci s jinými dětmi nebo lidmi.
 • Přehnaný pocit sounáležitosti, věří, že vše, co je obklopuje, je jejich a myslí si, že jejich potřeby či požadavky by měly být vždy uspokojeny.
 • Vyžadují od svých rodičů nebo těch, kteří je obklopují, velkou pozornost, ale také se domnívají, že se vše kolem nich točí.
 • Problémy týkající se jiných dětí nebo jiných orgánů. To je zřejmé zejména v prvních školních letech, ve kterých se dítě neuznává dobře skupině a dynamice. Nedostatek empatie
 • Nerešpektují pravidla, neustále o nich diskutují.
 • Nevykazují pocity viny, když jsou potrestáni. Když dostanou disciplínu, manipulují své rodiče tak, že se cítí vinni za to, že jim udělují autoritu.

5

Před dítětem se syndromem císaře je důležité jednat co nejrychleji, protože do té míry, že jsme se dříve disciplinovali, dosáhneme lepších výsledků. Takže doporučená věc je:

 • Stanovte jasná pravidla a předpisy uvnitř i vně domova.
 • Že oba rodiče jsou naladěni na výchovu dítěte, neměla by existovat silnější a slabší vazba.
 • Stanovit jasnou rutinu pro dítě, to také pomůže stanovit normy, protože dítě nemůže dělat to, co chce.
 • Při ukládání disciplíny nebo trestu musí být rodiče pevní. Pokud je rozhodnuto o trestu, musí být vždy dodrženo.
 • Nabídnout dítěti možnost aktivně se podílet na rodině rozvíjením určitých činností podle věku, což usnadní tvorbu rutiny a zavádění standardů. V našem článku, jak naučit svého syna, aby byl doma zodpovědný, vám nabízíme několik nápadů.
 • Když se potýkáte s hněvem, doporučuje se nebrat na úroveň dítěte. Jsou to rodiče, kteří udělují disciplínu a pravidla a dítě musí pochopit, že bez ohledu na to, jak moc křičí nebo je narušeno, to se nezmění.
 • Kompenzujte dítě, když dělá něco správného, ​​úspěšně dokončí důležitý úkol nebo když je dosaženo cíle.

6

Je důležité pochopit, že není možné změnit chování dětí z jednoho dne na druhý, je to dlouhý proces, kterému musíme věnovat energii a pevnost. V případě potřeby můžete požádat o pomoc dětského terapeuta nebo psychologa.