Kolik času je semestr

Jeden měsíc je třicet dní, ale jak dlouho je semestr? Pravdou je, že některé způsoby dělení měsíců a let mohou způsobit určitý zmatek. A i když některé mohou být odvozeny jednoduše podle jeho jména, jiné nejsou tak rozpoznatelné, jak se to děje se semestry. V tomto článku proto podrobně vysvětlíme, kolik času je semestr.

Postup, jak postupovat:

1

Zaprvé, pokud odkazujeme na etymologii nebo původ slova „semestr“, můžeme zdůraznit, že pochází z latiny, konkrétně z pojmu semestris . A to je to, že kastilština je románský jazyk nebo romantika, to znamená, že pochází z latinského jazyka jako mnoho jiných: francouzština, italština, portugalština, rumunština, katalánština, galicijština atd.

2

Tímto způsobem, pokud rozdělíme termín semestris pocházející z tohoto latinského slova, najdeme:

  • sex, což znamená "šest"
  • mensis odpovídající "měsíci"

3

A jak je zřejmé, můžeme odpovědět na otázku, jak dlouho je semestr: šest měsíců . Když se skládá z dvanácti měsíců, celý rok lze rozdělit na dva semestry: od ledna do června odpovídá prvnímu semestru a od července do prosince druhé.

4

Podobně se někdy nemusí ani semestry shodovat s dělením středu roku, ale začíná počítat od měsíce jiného než ledna. To je případ univerzitních semestrů - jednoho ze společných způsobů rozdělení předmětů - nebo v případě účetnictví společnosti.