Význam a části argentinského národního štítu

V našem každodenním životě jsou symboly, které jsme integrovali do našich myslí, ale že nemusíme přesně vědět, co znamenají. Toto může být případ národních štítů některých zemí, takový jako Argentina, který představovat různé kresby vymyslel v pečlivém způsobu dávat pohled na ideály společnosti země a kultura. V tomto článku budeme objevovat význam a části argentinského národního štítu, abyste pochopili, co je symbolizováno všemi prvky, které ho tvoří, a navíc vysvětlíme jeho historii.

Části znaku Argentiny a jejich význam

Argentinský štít má oválný tvar a je rozdělen do dvou zón:

  • Horní část je zbarvená do modra a představuje hodnoty jako spravedlnost, věrnost, bratrství a pravdu
  • Dolní část, která je prezentována bílou a představuje čistotu, poslušnost, integritu, víru a pevnost

V každé z těchto oblastí najdeme různé kresby a / nebo prvky, které mají silný symbolický náboj a které chtějí odrážet způsob, jakým je argentinská kultura a politicko-sociální hodnoty země. Dále vám podrobně rozebereme symbol k symbolu, abyste pochopili význam argentinského národního štítu .

Vycházející slunce

Představuje vznik nového národa, nové argentinské společnosti.

Laurel

To je, od starověkých Řeků, symbol slávy, moci a úspěchu.

Phrygian cap (červená)

Představuje svobodu, další ze základních hodnot argentinské společnosti.

Vyberte nebo držte

Tento symbol odráží sílu, kterou země potřebuje k zachování své svobody.

Namodralá barva

Horní část argentinského štítu má modrý tón, který je reprezentativní barvou pravdy a spravedlnosti.

Bílá barva

Vždy to byla barva, která představuje čistotu, stejně jako víra a božství.

Handshake

Je to symbol odborů argentinského lidu, který je nepostradatelný pro dokonalé fungování společnosti.

Modré a bílé stuhy

Jsou to barvy vlajek této země, které v štítu také nechybí.

Oválný tvar argentinského štítu odpovídá pohledu lidské hlavy shora, to znamená, že štít chce odrážet, že tyto hodnoty, které jsme právě podrobně popsali, jsou součástí myslí všech Argentinců; Kromě toho, dvě modré a bílé barvy interiéru se netýkají pouze známek, které jsme zmínili, ale také kývnou na barvy vlajky.

Historie erbu Argentiny

Teď budeme cestovat trochu do historie, abychom zjistili, odkud je tento argentinský národní štít používán. Měli byste vědět, že do 31. ledna 1813 v této zemi nebylo žádné razítko, které by mohlo legalizovat pozměňovací návrhy, které byly provedeny, vojenský štít Španělska byl stále používán; Tváří v tvář této situaci začalo shromáždění používat vlastní pečeť, která byla inspirována designem, který provedl peruánský Antonio Isidro de Castro.

V únoru 1813 byl tento symbol poprvé použit, a tak se stal jednou z prvních zemí Ameriky. S tímto štítem bylo také možné začít kování argentinské měny, která již měla zvláštní symbol reprezentující hodnoty argentinské společnosti.