Jaké jsou funkce výboru společnosti

Pracovní rada je orgán, který zastupuje pracovníky v rámci společnosti. Skládá se z pracovníků, tzv. Delegátů, kteří byli svobodně vybráni svými spolupracovníky. Je to organizace, která má velký význam v pracovním prostředí, protože může provádět řadu základních funkcí pro zlepšení podmínek pracovníků. V tomto článku se chystáme zjistit, jaké jsou funkce výboru společnosti tak, abyste je znali lépe a můžete pochopit, pro co je tato organizace určena.

Základní aspekty výboru společnosti

Počet členů, kteří tvoří výbor, je úměrný počtu pracovníků ve firmě nebo pracovišti. Za normálních okolností je nutné, aby byl zvolen členem rady zaměstnanců, a to ve společnosti nejméně šest měsíců.

Systém volby výboru se v jednotlivých společnostech liší, protože jeho charakteristiky jsou obsaženy ve stanovách každé společnosti.

Ačkoli obecné pravidlo, jak jsme řekli, má mít minimální věk šesti měsíců, v odvětvích s vysokou mobilitou pracovních sil, jako je telemarketing, může být toto období zkráceno na šest měsíců.

Hlavní funkce výboru společnosti

Abychom věděli, jaké jsou funkce výboru společnosti, musíme mít na paměti, že tento orgán bude tvořen přinejmenším prezidentem a tajemníkem, oba budou voleni stejným výborem ze svých členů. Tam mohou být také viceprezidenti a náhradník bude vybrán pro tajemníka, který bude vykonávat své funkce, když nemůže.

Jeho hlavní funkcí je zastupovat pracovníky, setkávat se s firmou při rozhodování a snažit se vyjednat s firmou zlepšení pracovních podmínek a mezd pracovníků. Výsledky těchto jednání budou informovat pracovníky.

Tento orgán je zodpovědný za zprostředkování konfliktů, které mohou vzniknout mezi společností a pracovníky, zda ten, kdo má problém se společností, je jen pracovníkem nebo skupinou. V tomto případě by měli kontaktovat Výbor, který bude jednat se společností, aby tento problém vyřešil.

Vzhledem k funkci, kterou plní, mají tito pracovníci řadu hodin za rok, tzv. Odborové hodiny, aby mohli vykonávat své funkce.