Jak odstranit korekční značky v sadě Microsoft Office

Korekční značky jsou běžným rysem služeb zpracování textu. Obvykle poukazují na pravopisné a gramatické chyby s červenými značkami a gramatické chyby se zelenými značkami. Pokud vytváříte dokument, který má mnoho žargonu nebo více jazyků, mohou být revizní značky rozptýlení. Téměř všechny hlavní služby zpracování textu mají schopnost měnit značky hodnocení.

Postup, jak postupovat:

1

Spusťte nástroj Microsoft Office, se kterým chcete pracovat. Klikněte na tlačítko "Start" a pak klikněte na "Všechny programy" v nabídce Start. Klikněte na "Microsoft Office" v menu programu a pak klikněte na vaši obslužnou službu.

2

Klikněte na tlačítko "Soubor" nebo na tlačítko "kancelář" v horní části programu. V rozevírací nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku Možnosti. Klikněte na "opravu" v menu Možnosti.

3

Odebrat ovládací prvky z pole "Kontrola pravopisu při psaní" a "Označit gramatiku při psaní." To lze provést klepnutím do políček k odstranění ovládacích prvků. Zavřete možnosti korekce a nabídky.